Nyheder

Her på siden vil der løbende blive lagt nyheder op fra leverandørerne

Nyhed

GenomeMe

GenomeMe er ny leverandør til Lovmand Diagno

Nyhed

ACUSERA – Liquid PTH Control

 • PTH kontrol i flydende/frossent format
 • Human baseret Serum kontrol
 • Assayede værdier for Intact PTH (Parathyroid Hormon)
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved -20 til -70°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 30 dage ved 2-8°C
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Rx-PTH10110: PTH Control level 1, 3×3 ml
 • Rx-PTH10111: PTH Control level 2, 3×3 ml
 • Rx-PTH10112: PTH Control level 3, 3×3 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid CSF Control

 • CSF kontrol i flydende format klar til brug
 • Human baseret Serum
 • Assayede værdier
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved 2 til 8°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 30 dage ved 2-8°C
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Rx-CF10138: Liquid CSF Control level 2, 10×3 ml
 • Rx-CF10139: Liquid CSF Control level 3, 10×3 m
Nyhed

ACUSERA – Liquid HbA1c Control

 • HbA1c kontrol i flydende format klar til brug
 • Human helblods kontrol
 • Assayede værdier
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved 2 til 8°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 30 dage ved 2-8°C
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Kontrollen skal behandles som en patientprøve
 • Rx-HA10155: Liquid HbA1c Control level 1 & 2, 2x2x0,5 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid Bilirubin Control

 • Bilirubin kontrol i flydende format klar til brug
 • 100% human kontrol
 • Assayede værdier for Bilirubin Direct & Bilirubin Total
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved 2 til 8°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 30 dage ved 2-8°C
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Level 2 har forhøjede værdier af Bilirubin
 • Rx-BR10172: Liquid Assayed Bilirubin Control level 1, 3×3 ml
 • Rx-BR10173: Liquid Assayed Bilirubin Control level 2, 3×3 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid Immunoassay Premium Plus Control

 • Immunoassaykontrol i flydende format klar til brug
 • 100% human kontrol
 • Indeholder mere end 50 analytter
 • Indeholder tumormarkørerne AFP, CA15-3, CA19-9, CA-125, CEA, PSA og frit PSA
 • Indeholder også Troponin I, Troponin T, PTH, Vitamin D og NT-proBNP
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved -20 til -70°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 7 dage ved 2-8°C
 • En ægte tredieparts precision kontrol af høj kvalitet
 • Rx-LIA5142: Liquid Immunoassay Premium Plus level 1, 12×5 ml
 • Rx-LIA5143: Liquid Immunoassay Premium Plus level 2, 12×5 ml
 • Rx-LIA5144: Liquid Immunoassay Premium Plus level 3, 12×5 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid Assayed Chemistry Premium Control

 • Kemikontrol i flydende format klar til brug
 • Human baseret serum
 • Assayede værdier for 91 analytter
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved -20 til -70°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 7 dage ved 2-8°C
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Rx-LAN4216: Liquid Assayed Chemistry Premium level 2, 12×5 ml
 • Rx-LAN4217: Liquid Assayed Chemistry Premium level 3, 12×5 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid Assayed Chemistry Premium Plus Control

 • Kemikontrol i flydende format klar til brug
 • Human baseret serum
 • Assayede værdier for 100 analytter
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved -20 til -70°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 7 dage ved 2-8°
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Rx-LAN4213: Liquid Assayed Chemistry Premium Plus level 1, 12×5 ml
 • Rx-LAN4214: Liquid Assayed Chemistry Premium Plus level 2, 12×5 m
 • Rx-LAN4215: Liquid Assayed Chemistry Premium Plus level 3, 12×5 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid Assayed Chemistry Premium Plus Control

 • Kemikontrol i flydende format klar til brug
 • Human baseret serum
 • Assayede værdier for 100 analytter
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved -20 til -70°C
 • Efter åbning af flasken er kontrollen stabil i op til 7 dage ved 2-8°
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet
 • Rx-LAN4213: Liquid Assayed Chemistry Premium Plus level 1, 12×5 ml
 • Rx-LAN4214: Liquid Assayed Chemistry Premium Plus level 2, 12×5 m
 • Rx-LAN4215: Liquid Assayed Chemistry Premium Plus level 3, 12×5 ml
Nyhed

ACUSERA – Liquid Tumour Marker Control

Randox Liquid Tumour Marker kontrollen er en 100% human baseret assayet kontrol indeholdende 15 cancer antigener og tumormarkører. Kontrollen er i flydende format klar til brug. De assayede instrumentspecifikke værdier sætter laboratorier i stand til at monitorere både nøjagtighed og præcision.

 • Brugervenligt flydende format klar til brug
 • Produceret på 100% humant serum med samme matrix som patientprøver
 • Stabil til udløbsdatoen opbevaret ved 2-8°C
 • Efter åbning er kontrollen stabil i 30 dage ved 2-8°C
 • Klinisk relevante PSA niveauer
 • Nøjagtigt assignede instrumentspecifikke targetværdier
 • En ægte tredieparts assayet kontrol af høj kvalitet

Liquid Tumour Marker kontrollen indeholder følgende analytter:

 • AFP (α-fetoprotein)
 • β-2-Microglobulin
 • CA15-3
 • CA19-9
 • CA27-29
 • CA72-4
 • CA125
 • CEA (Carcinoembryonic Antigen)
 • Cyfra 21-1
 • Ferritin
 • hCG (Human Chorionic Gonadotropin)
 • NSE (Neuron-specific Enolase)
 • PSA Free (Prostate Specific Antigen Free)
 • PSA Total (Prostate Specific Antigen Total)
 • Thyroglobulin
 • Rx-TU5085: Liquid Tumour Marker kontrol level 1, 6×3 ml
 • Rx-TU5086: Liquid Tumour Marker kontrol level 2, 6×3 ml
 • Rx-TU5087: Liquid Tumour Marker kontrol level 3, 6×3 ml
Nyhed

REAGENTS – TxB Cardio

Randox TxB Cardio analysen er et immunoturbidimetrisk assay, som tester for 11-dehydro Tromboxane B2 i urin, og dermed giver et mål for aspirinresponsen i en patient.

Aspirins terapeutiske effekt er primært en hæmning af COX-1 blodplade-aktiveringsstien med deraffølgende nedsat produktion af Tromboxane A2 (TxA2). Måling af TxA2 i blod er ikke praktisk, idet TxA2 har en meget kort halveringstid og omdannes til Tromboxane B2 (TxB2). TxB2 bliver efter filtreringen i nyrerne omdannet til flere forskellige metabolitter, hvoraf 11-dehydro Tromboxane B2 (11-dhTxB2) er den dominerende. 11-dhTxB2 er meget stabil i urin og giver dermed et godt mål for estimeringen af aspirinbehandlingens effekt på patienten. Patienter med værdier over 1500 pg/ml efter en aspirinbehandling har således ikke haft gavn af behandlingen.

 • Randox TxB Cardio analysen kan opsættes på automatiserede klinisk kemi instrumenter.
 • Rx-TBX2759: Randox TxB Cardio immunoturbidimetrisk assay
 • Rx-TBX3132: TxB Cardio kalibrator serie
 • Rx-TBX5125, 5126 & 5127: TxB Cardio kontroller, level 1, 2 & 3
 • Rx-TBX2814: TxB Cardio opløsning til fortynding af urinprøverne
Nyhed

REAGENTS – Homocystein

Randox har lanceret et nyt Homocystein assay i flydende format baseret på en enzymatisk metode.

 • Flydende reagenser, klar til brug, stabile ved 2-8°C
 • 2-niveau kalibratorer er inkluderet i kittet
 • Bredt måleområde fra 1,7 µmol/l til 47,9 µmol/l
 • Reagensstabilitet på instrumentet er 28 dage ved 10 °C
 • Lav interferens fra bilirubin, hæmoglobin og triglycerider

Randox metoden er robust overfor interferens fra Hæmoglobin, Total Bilirubin, Konjugeret Bilirubin, Triglycerider og Intralipid. Randox Homocystein analysen kan opsættes på automatiserede klinisk kemi instrumenter.

 • Rx-HY4036: Randox Homocystein kit, R1 2×21,7ml R2 2×4,6 m
Nyhed

REAGENTS – Heart-Type Fatty Acid Binding Protein (H-FABP)

Heart-type Fatty Acid Binding Protein assayet fra Randox er et hurtigt og nøjagtigt immunoturbidimetrisk assay til kvantitativ bestemmelse af H-FABP i serum og plasma. H-FABP er 20 gange mere hjertespecifik end Myoglobin og frigives allerede 30 minutter efter et hjertetilfælde.

 • Identifikation af ACS patienter med lang tids dødelighed
 • Identificere en højrisikogruppe af patienter, som kræver yderligere undersøgelser
 • Kombination af H-FABP og Troponin øger den diagnostiske sikkerhed
 • Bredt måleområde fra 2,5 ng/ml til 120 ng/ml

Randox H-FABP analysen kan opsættes på automatiserede klinisk kemi instrumenter.

 • Rx-FB4026: Randox H-FABP kit, R1 1×19 ml R2 1×7 ml
 • Rx-FB3134: H-FABP kalibrator serie
 • Rx-FB4026 & 4027: H-FABP kontroller, level 1 & 2
Nyhed

REAGENTS – Adiponectin

Randox Adiponectin analysen er et immunoturbidimetrisk assay, som tester for Adiponectin i serum og plasma.

Adiponectin er et adipokin hormon, som frigives af adipocytter, og som har en vigtig rolle i mange metabolske processer så som glukoseregulering og fedtsyre oxidering. Mængden af adiponectin er er af betydning for flere sygdomme så som metabolsk syndrom, diabetes, cancer og hjertekarsygdomme.

 • Randox Adiponectin analysen kan opsættes på automatiserede klinisk kemi instrumenter.
 • Randox Adiponectin analysen har et måleområde fra 0,70 µg/ml til 2,81 µg/ml
 • Rx-AO2999: Randox Adiponectin immunoturbidimetrisk assay
 • Rx-AO2799: Randox Adiponectin immunoturbidimetrisk assay
 • Rx-AO2800: Adiponectin kalibrator serie
 • Rx-AO2801 & Rx-AO2802: Adiponectin kontroller, level 1 & 2