Randox

Randox Laboratories

Randox Laboratories er baseret i Nordirland ved byen Crumlin i Antrim County tæt på søen Loch Neah og den internationale lufthavn cirka 100 km fra Belfast.

RX Milano

ISO 13485 Certificeret

Randox er ISO 13485 certificeret dækkende udvikling og produktion af diagnostiske analyser, reagenser og kontrolmateriale. Randox beskæftiger over 1000 medarbejdere og er repræsenteret i over 180 lande, hvoraf Randox har egne salgskontorer i 40 lande og er repræsenteret ved distributører i 150 lande. Lovmand Diagnostics er distributør for Randox i Danmark, Færøerne og Grønland.

Kvalitetskontrol

Randox er en af verdens største producenter af kvalitetskontroller, både hyldevarekontrollerne Acusera, kundedefinerede kontroller og kontrolmateriale til EQA programmer. Desuden tilbyder Randox Acusera 24-7, som er et kvalitetskontrolsoftware til databehandling af laboratoriets interne kvalitetskontroldata samt sammenligning af disse med resultaterne fra andre laboratorier i verden, som anvender de samme kontroller, nemlig laboratoriets peer-gruppe. Og som tredie trin i et laboratories kvalitetskontrolsystemer, så tilbyder Randox RIQAS, som er verdens største EQA program med mere end 24.000 deltagende laboratorier i over 105 lande. De store antal deltagende laboratorier sikrer en stor database af resultater, som øger den statistiske sikkerhed. RIQAS er akkrediteret efter ISO13485:2003, ISO/IEC 17043, NQAAP og JWG QA. RIQAS er internetbaseret, hvilket betyder at RIQAS rapporterne er tilgængelige allerede 2-3 dage efter indrapporteringsdeadline.

Reagenser

Randox er en af verdens største producenter af reagenser til diagnostik, både klinisk diagnostik, veterinær diagnostik og fødevarediagnostik. Produkterne omfatter mere end 100 sygdomsmarkører som inkluderer rutine kemier, specifikke proteiner, lipider, medikamenter, stofmisbrug, antioxidanter, koagulering, diabetes, mad & vin samt veterinære markører.

RX Monza

Instrumenter

Randox tilbyder Rx-Serie instrumenterne til klinisk diagnostik. Serien omfatter Rx-Misano, Rx-Monaco, Rx-Daytona Plus, Rx-Imola og Rx-Modena.

Biochip Array Teknologi

Randox har udviklet og producerer en Biochip Array Teknologi (BAT) platform bestående af instrumenterne Evidence, Evidence Investigator, Evidence Multistat og Evidence Evolution, samt tilhørende diagnostiske immunoassay’s og molekylær diagnostik.

BAT Immunoassay’s

Randox var verdens første firma til at lancere diagnostiske protein biochip immunoassay’s. Disse omfatter immunoassay’s til cytokiner, cerebral markører, endokrine markører, fertility hormoner, metabolske markører, tumor markører, thyroidea markører, vækstpromotorer og syntetiske steroider, stofmisbrug.

BAT Molekylær Diagnostik

Randox udvikler molekylærdiagnostiske assays til deres Biochip Array Platform Investigator. Disse assay’s omfatter respiratoriske patogener, seksuelt overførte sygdomme, kolorektal cancer KRAS, BRAF & PIK3CA mutationer, single nucleotid polymorfismer relateret til risikoen for hjertesygdomme og familiær hyperkolesterolæmi.

Randox Cardiology er et fokusområde for Randox, som omfatter både reagenser til klinisk kemi udstyr og biochip assay’s til BAT-platformen.
Randox Toxicology er et andet fokusområde for Randox, som omfatter både reagenser til klinisk kemi udstyr, ELISA assay’s og biochip assay’s til BAT-platformen.

Du kan hente Randox Product List samt diverse brochurer under menuen brochurer.

Mere om Randox

Randox er en af verdens største producenter af kvalitetskontroller, både hyldevarekontrollerne Acusera, kundedefinerede kontroller og kontrolmateriale til EQA programmer.

Acusera

Randox kvalitetskontroller er af højeste kvalitet, baseret på de bedste råvarer og produceret med henblik på høj kvalitet, klinisk relevante niveauer, høj stabilitet i hele kontrollens levetid og lav batch til batch variation. Randox anvender helt frisk humant serum og blod fra blodbanker i Storbrittanien som råmateriale til de humant baserede serum og blod-kontroller. Straks efter ankomsten til Randox bliver dette serum/blod råmateriale anvendt til produktion af Acusera kontroller. Dette helt friske råmateriale samt den hurtige processering er grundlaget for og sikrer den høje kvalitet og konsistens af Acusera kontrollerne. Denne tilgang til råmateriale og produktion af kontroller gør sig også gældende for urin, cerebrospinal, samt de bovint baserede Acusera kontroller. Klik på linket til højre for at gå videre til Acusera.

Acusera 24-7

Randox tilbyder Acusera 24-7, som er et kvalitetskontrolsoftware til databehandling af laboratoriets interne kvalitetskontroldata samt sammenligning af disse med resultaterne fra andre laboratorier i verden, som anvender de samme kontroller, nemlig laboratoriets peer-gruppe. Klik på linket til højre for at gå videre til Acusera 24-7.

RIQAS

Randox tilbyder RIQAS, som er verdens største EQA program med mere end 25.000 deltagende laboratorier i over 105 lande. De store antal deltagende laboratorier sikrer en stor database af resultater, som øger den statistiske sikkerhed. RIQAS er akkrediteret efter ISO13485:2003, ISO/IEC 17043, NQAAP og JWG QA. RIQAS er internetbaseret, hvilkt betyder at RIQAS rapporterne er tilgængelige kun 2-3 dage efter indrapporteringsdeadline. RIQAS omfatter 21 forskellige EQA programmer, dækkende Blod gasser, BNP, Cardiac, Liquid Cardiac, Klinisk Kemi, Glyceret Hæmoglobin (HbA1c), Hæmatologi, Immunoassay, Immunoassay Speciality 1, Immunoassay Speciality 2, Lipid, Maternal Screening, Specifikke Proteiner, Medikamenter, Urinalysis, Urin Toksikologi, Human Urin, Serologi (HIV/Hepatitis), Serologi (ToRCH), Serologi (Ebstein Barr Virus, EBV) og Serologi (Syfilis). Klik på linket til højre for at gå videre til RIQAS.

Du kan hente Randox Acusera, Acusera 24-7 samt RIQAS brochurerne samt diverse andre QMS-brochurer under menuen brochurer.

Randox er en af verdens største producenter af kvalitetskontroller, både hyldevarekontrollerne Acusera, kundedefinerede kontroller og kontrolmateriale til EQA programmer.

Randox Acusera er ægte tredieparts kontroller af den højeste kvalitet. Randox får den humane serum , som anvendes til de humane sera kontroller, fra de engelske blodbanker og serumet forarbejdes straks i produktionen for at sikre kontroller af den højeste kvalitet, stabilitet og konsistens. Høj stabilitet betyder at kontrollens analytter og analytternes assignede værdier er stabile i hele kontrollens levetid. Skulle en analyt ikke være stabil i hele kontrollens levetid, så gør Randox opmærksom på dette i kitinsertet. Høj konsistens betyder en lav batch til batch variation, hvilket kun er muligt fordi Randox kun anvender helt frisk råmateriale.

Assayede Acusera kontroller leveres med tilhørende assignede middelværdier og standardafvigelser for en lang række instrumenter og metoder. Randox anvender alle resultaterne fra EQA programmet RIQAS til denne beregning af værdier til de assayede Acusera kontroller. Det betyder at nyt kontrolmateriale først anvendes i RIQAS og udsendes til flere tusinde laboratorier blandt de mere end 24.000 laboratorier som deltager i RIQAS. Dette sikrer et stort statistisk materiale til beregningen af de assignede middelværdier. Assayede kontroller er således målrettet laboratorier, som ønsker kontroller til sikring af både nøjagtighed og præcision.

Precision Acusera kontroller leveres med typiske værdier, som er opnået i Randox egne laboratorier samt et mindre antal samarbejdende laboratorier. Ved anvendelse af Precision kontroller skal laboratoriet selv fastlægge middelværdi og spredning.

  • Bemærk at Randox i sine brochurer og kitinserts kun lister analytter, som rent faktisk er til stede i kontrollen i kontrollerede og stabile mængder med tilhørende værdier. Randox lister ikke analytter, som blot findes endogent i råmaterialet og hvor der ikke er lavet dokumentation for analyttens stabilitet.
  • Omvendt kan det ofte ske at en Acusera kontrol indeholder analytter, som ikke er listet i kitinsert og brochurer. Det drejer sig om nye analytter, som Randox gerne vil inkludere i fremtidige kontroller og derfor ønsker at skabe dokumentation for analyttens stabilitet etc. Et eksempel herpå er Acusera Immunoassay Premium Plus kontrollerne (Kat.no. Rx-IA3109, lot. 1278EC, Rx-IA3110, lot. 1279EC og Rx-IA3111, lot. 1280EC, samt Tri-level kontrollen Rx-IA3112 med samme lot.numre), som ud over de listede analytter også indeholder Aldostenedione.
  • Nogle Acusera kontroller betegnes 100% human, hvilket betyder at både råmaterialet og samtlige analytter er 100% humane uden tilsætning af animalske stoffer. Dette drejer sig om alle immunoassay kontrollerne, samt om protein, lipid, hjerte, HbA1c og urin kontrollerne. Medikament kontrollerne er også 100 % human serum, men selve medikamenterne er selvfølgelig “medikamenter”. Andre Acusera kontroller betegnes “human based”, hvilket betyder at de er produceret på et humant råmateriale, men kan indeholde analytter, som ikke er humane, men af animalsk oprindelse. Dette drejer sig typisk om kemi kontrollerne, som eksempelvis kan indeholde bovin albumin.
  • Flere af Acusera klinisk kemi og immunoassay kontrollerne tilbydes både som lyofiliserede kontroller og som flydende, frosne kontroller. De lyofiliserede kontroller har den fordel at de har garanterede levetider på op til 4 år fra produktionsdatoen, ja, der er eksempler på kunder, som har brugt den samme kontrol i mere end 5 år, men garantien og anbefalingen er altså kun til kontrollens formelle udløbsdato. De flydende, frosne kemi og immunoassay kontroller har en kortere garanteret levetid, typisk op til 2 år fra produktionsdatoen, men har selvfølgelig den fordel at de ikke skal rekonstitueres før brug.

Som suplement til lyofiliserede kontroller tilbyder Randox produktet Serum Diluent, som er flasker indeholdende 5 ml ddH2O. Anvendelse af disse flasker til rekonstituering af en 5 ml lyofiliseret kontrol sikrer en let og korrekt rekonstituering af kontrollen.

Du kan hente Randox Acusera brochuren samt diverse andre brochurer under menuen brochurer.

Randox Acusera 24-7 er et kvalitetskontrolsoftware til databehandling af laboratoriets interne kvalitetskontroldata samt sammenligning af disse med resultaterne fra andre laboratorier i verden, som anvender de samme kontroller, nemlig laboratoriets peer-gruppe.

Acusera 24-7 Live Online er et webbaseret intern kvalitetskontrol og peer-gruppe data software, som tillader brugerne at behandle, tolke og sammenligne kvalitetskontrol data med andre laboratorier for at forbedre den analytiske sikkerhed og kvalitet og dermed sikre pålidelige og nøjagtige analyseresultater. Acusera 24-7 indeholder peer-gruppe statistik fra mere end 20.000 deltagende laboratorier. Peer-gruppe statistikken i Acusera 24-7 opdateres dagligt.

RIQAS fra Randox er verdens største EQA program med mere end 25.000 deltagende laboratorier i over 105 lande. De store antal deltagende laboratorier sikrer en stor database af resultater, som øger den statistiske sikkerhed. RIQAS er akkrediteret efter ISO13485:2003, ISO/IEC 17043, NQAAP og JWG QA. RIQAS er internetbaseret, hvilkt betyder at RIQAS rapporterne er tilgængelige kun 2-3 dage efter indrapporteringsdeadline.

RIQAS omfatter 21 forskellige EQA programmer, dækkende Blod gasser, BNP, Cardiac, Liquid Cardiac, Klinisk Kemi, Glyceret Hæmoglobin (HbA1c), Hæmatologi, Immunoassay, Immunoassay Speciality 1, Immunoassay Speciality 2, Lipid, Maternal Screening, Specifikke Proteiner, Medikamenter, Urinalysis, Urin Toksikologi, Human Urin, Serologi (HIV/Hepatitis), Serologi (ToRCH), Serologi (Ebstein Barr Virus, EBV) og Serologi (Syfilis).

Cystatin CRandox er en af verdens største producenter af reagenser og diagnostiske kits til human klinisk diagnostik og forskning, samt veterinær diagnostik og forskning.

Randox reagenser er af den højeste kvalitet med bredt måleområde, stor sensitivitet, høj præcision, stor stabilitet og høj batch til batch konsistens, ja, Randox producerer faktisk mange reagenser og diagnostiske kits for andre diagnostiske firmaer. Mange af Randox diagnostiske kits er af en kvalitet, som overgår kvaliteten fra de fleste diagnostiske firmaer. Eksempler herpå er:

Randox High Performance and Unique Tests

AldolaseCeruloplasminCRPCystatin C
Rx-AD189

Måleområde: 1,85 – 103 U/L

Sensitivitet: 1,85 U/L

Intra-assay præcision: 2,01% ved 7,03 U/L og 1,67% ved 15,9 U/L

Inter-assay præcision: 2,88% ved 7,09 U/L og 3,59% ved 14,7 U/L

Arbejdsreagens er stabilt i 8 timer ved 2-8°C
Rx-CPL4017

Måleomåde: 6,29 – 73,8 mg/dl

Sensitivitet: 6,29 mg/dl

Intra-assay præcision: 5,82% ved 15,6 mg/dl og 2,51% ved 55,0 mg/dl

Total præcision: 7,81% ved 15,6 mg/dl og 4,34% ved 55,0 mg/dl

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C
Rx-CP3847 med flere

Måleomåde: 0,3 – 161 mg/l

Sensitivitet: 0,3 mg/l

Intra-assay præcision: 2,78% ved 1,07 mg/l og 1,03% ved 150 mg/l

Inter-assay præcision: 5,47% ved 1,08 mg/l og 1,72% ved 151 mg/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Dette er en Full Range CRP metode som giver nøjagtig måling af CRP ved både lave og høje værdier
Rx-CYS4004

Måleomåde: 0,4 – 10 mg/l

Sensitivitet: 0,4 mg/l

Intra-assay præcision: 4,2% ved 0,78 mg/l og 2,6% ved 5,35 mg/l

Total præcision: 62% ved 0,78 mg/l og 4,4% ved 5,35 mg/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C
Direkte HDL KolesterolDirekte LDL KolesterolD-3-HydroxybutyratFructosamin
Rx-CH3811 med flere

Måleområde: 0,189 – 3,73 mmol/l

Sensitivitet: 0,189 mmol/l

Intra-assay præcision: 1,66% ved 0,814 mmol/l og 1,34% ved 1,81 mmol/l

Inter-assay præcision: 2,74% ved 0,792 mmol/l og 2,51% ved 1,76 mmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox direkte clearance metoden fjerner alle non-HDL komponenter fra prøven hvilket resulterer i meget høj nøjagtighed selv ved unormale prøver

Interferens fra bilirubin og triglycerider er reduceret
Rx-CH3841 med flere

Måleomåde: 0,189 – 22,2 mmol/l

Sensitivitet: 0,189 mmol/l

Intra-assay præcision: 2,50% ved 1,17 mmol/l og 1,80% ved 4,95 mmol/l

Inter-assay præcision: 3,82% ved 2,51 mmol/l og 3,33% ved 4,91 mmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox direkte clearance metoden fjerner alle non-LDL komponenter fra prøven hvilket resulterer i meget høj nøjagtighed selv ved unormale prøver

Interferens fra bilirubin og triglycerider er reduceret
Rx-RB1007 (Ranbut)

Måleomåde: 0,07 – 2,9 mmol/l

Sensitivitet: 0,07 mmol/l

Intra-assay præcision: 2,87% ved 0,32 mmol/l og 0,54% ved 2,41 mmol/l

Inter-assay præcision: 3,22% ved 0,33 mmol/l og 0,92% ved 2,45 mmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

D-3-Hydroxybutyrate er den væsentligste keton i blodet og er stabil i blodet i 7 dage ved 4°C. Derfor er D-3-Hydroxybutyrate en god markør for ketose.

Måling i serum eliminerer falske negative
Rx-FR4030 med flere

Måleomåde: 8,12 – 1803 µmol/l

Sensitivitet: 8,12 µmol/l

Intra-assay præcision: 2,6% ved 138 µmol/l og 0,7% ved 411 µmol/l

Total præcision: 2,9% ved 138 µmol/l og 1,6% ved 411 µmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox metoden giver forbedret specificitet og pålidelighed end de konventionelle NBT-baserede metoder. Denne metode påvirkes ikke af non-specifik interferens.
GaldesyrerGlutathione PeroxidaseHaptoglobinH-FABP
Rx-BI3863 med flere

Måleområde: 3,20 – 188 µmol/l

Sensitivitet: 3,64 µmol/l

Intra-assay præcision: 7,13% ved 21,55 µmol/l og 3,64% ved 40,74 µmol/l

-

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C
Rx-RS505 (Ransel)

Måleomåde: 82,86 – 900 U/L

Sensitivitet: 82,86 U/L

Intra-assay præcision: 4,2% ved 97,14 U/L og 3,7% ved 397 U/L

Total præcision: 7,5% ved 97,14 U/Log 4,2% ved 397 U/L

Arbejdsreagens er stabilt i 48 timer ved 4-8°C

Ransel (Glutathione Peroxidase) måler glutathione peroxidase som har direkte korrelation med selen niveauet.
Rx-HP3886

Måleomåde: 0,13 – 3,68 g/l

Sensitivitet: 0,13 g/l

Intra-assay præcision: 4,54% ved 0,63 g/l og 2,77% ved 1,90 g/l

Total præcision: 7,81% ved 0,63 g/l og 6,23% ved 1,90 g/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Reagensstabilitet på instrumentet er 28 dage og kalibrering er kun nødvendig hver 7. dag.
Rx-FB4025

Måleomåde: 2,94 – 123 ng/ml

Sensitivitet: 2,94 ng/ml

Intra-assay præcision: 4,92% ved 1010 pg/ml og 4,21% ved 2504 pg/ml

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox er den eneste udbyder af dette assay i automatiseret format

Fuldstændig kvantitativ bestemmelse af H-FABP i serum indenfor 14 minutter.
HomocysteinKobbersLDL KolesterolLipoprotein (a)
Rx-HY4036

Måleområde: 1,7 – 47,9 µmol/l

Sensitivitet: 1,7 µmol/l

Intra-assay præcision: 7,32% ved 5,11 µmol/l og 3,42% ved 37,9 µmol/l

Total præcision: 9,32% ved 5,11 µmol/l og 5,4% ved 37,9 µmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox metoden er robust overfor interferens fra Hæmoglobin, Total Bilirubin, Konjugeret Bilirubin, Triglycerider og Intralipid. Kalibratorer inkluderet i kittet
Rx-CU2340

Måleområde: 1,3 – 97 µmol/l

Sensitivitet: 1,3 µmol/l

Intra-assay præcision: 5,72% ved 5,75 µmol/l og 0,53% ved 77,1 µmol/l

Inter-assay præcision: 3,12% ved 6,45 µmol/l og 1,15% ved 78,9 µmol/l

Lyofiliserede reagenser. Efter rekonstituering er enzymreagenserne stabile i 5 dage.
Rx-562616

Måleomåde: 4,0 – 100 mg/dl

Sensitivitet: 4,0 mg/dl

Intra-assay præcision: under 3%

-

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox er den eneste udbyder af en direkte kvantitativ metode til bestemmelse af small dense LDL kolesterol på automatiserede instrumenter.
Rx-LP3403

Måleomåde: 3 – 90 mg/dl

Sensitivitet: 3 mg/dl

Intra-assay præcision: 2,3% ved 19,9 mg/dl og 1,72% ved 59,1 mg/dl

Inter-assay præcision: 6,09% ved 22,8 mg/ml og 2,99% ved 57,7 mg/dl

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox metoden er robust mod Apo(a)-størrelses bias, idet reagenserne indeholder høj tæthed af antistoffer rettet mod non-Apo(a) delen af Lp(a). Metoden giver en mere korrekt og nøjagtig bestemmelse af Lp(a).
LithiumNEFAParacetamolSalicylate
Rx-LM4005

Måleomåde: 0,259 – 2,99 mmol/l

Sensitivitet: 0,259 mmol/l

Intra-assay præcision: 5,0% ved 0,52 mmol/l og 2,5% ved 1,97 mmol/l

Inter-assay præcision: 4,0% ved 0,52 mmol/l og 1,0% ved 1,97 mmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox metoden er sporbar til NIST referencemateriale.
Rx-FA115

Måleområde: 0,04 – 2 mmol/l

Sensitivitet: 0,04 mmol/l

Intra-assay præcision: 4,74% ved 1,73 mmol/l og 4,81% ved 1,20 mmol/l

Total præcision: 4,51% ved 1,73 mmol/l og 4,32% ved 1,20 mmol/l

Lyofiliserede reagenser

Randox metoden til måling af Non-esterified Fatty Acids (NEFA) har stærk korrelation til standardiserede metoder.
Rx-ACE4023

Måleomåde: 4,89 – 652 mg/l

Sensitivitet: 4,89 mg/l

Intra-assay præcision: 4,52% ved 15,2 mg/l og 1,07% ved 419 mg/l

Total præcision: 6,92% ved 15,2 mg/l og 3,91% ved 419 mg/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox metoden til måling af paracetamol kræver kun kalibrering hver 7. dag.
Rx-SAL4024

Måleomåde: 24,8 – 1079 mg/l

Sensitivitet: 24,8 mg/l

Intra-assay præcision: 5,05% ved 38,7 mg/l og 1,08% ved 406 mg/l

Total præcision: 6,83% ved 38,7 mg/l og 2,48% ved 406 mg/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox metoden til måling af salicylate (aspirin) kræver kun kalibrering hver 7. dag.
Superoxid DismutaseTotal Antioxidant StatusTxB CardioZink
Rx-SD125

Måleomåde: 0,06 – 4,52 U/ml

Sensitivitet: 0,06 U/ml

Intra-assay præcision: 8,13% ved 0,21 U/ml og 4,93% ved 2,17 U/ml

Inter-assay præcision: 8,87% ved 0,21 U/ml og 4,70% ved 2,34 U/ml

Lyofiliserede reagenser
Rx-NX2332

Måleområde: 0,21 – 2,94 mmol/l

Sensitivitet: 0,21 mmol/l

Intra-assay præcision: 5,06% ved 0,93 mmol/l og 1,33% ved 2,31 mmol/l

Inter-assay præcision: 4,07% ved 1,13 mmol/l og 3,86% ved 2,26 mmol/l

Lyofiliserede reagenser

Randox er den eneste udbyder af en metode til måling af Total Antioxidant Status på automatiserede instrumenter.
Rx-TBX2759

Måleomåde: 300 – 5000 pg/ml

Sensitivitet: 300 pg/ml

Intra-assay præcision: <4%

Inter-assay præcision: <8%

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 2-8°C

Randox TxB Cardio assay’et tester for aspirin resistens ved måling af 11-dehydro Tromboxane B2 i urin. Randox TxB Cardio er et immunoturbidimetrisk assay, som kan opsættes på de fleste automatiserede instrumenter.
Rx-ZN2341

Måleomåde: 3 – 153 µmol/l

Sensitivitet: 3 µmol/l

Intra-assay præcision: 6,91% ved 4,46 Tmol/l og 0,87% ved 136 Tmol/l

Total præcision: 4,95% ved 4,43 Tmol/l og 1,44% ved 135 Tmol/l

Flydende reagenser klar til brug stabile ved 15-25°C

Randox metoden inkluderer en manuel deproteinisering for at sikre en korrekt og nøjagtig bestemmelse af zink.

Kardiologi er et fokusområde for Randox.

Toksikologi er et fokusområde for Randox.

Du kan hente brochurer om Randox Toksicology under menuen brochurer.